Egy jó ötlet – egy karrier kezdete

Amikor egy megfelelő elméleti tudással, némi szakmai gyakorlattal, pályaismerettel rendelkező lelkes fiatal keresi a kihívásokat, érzi magában azt a kreativitást, ami túlnő az alkalmazotti keretek nyújtotta lehetőségeken és önállóan, anyagi felelősséget is vállalva lépne ki a munka világába, igen hasznos lehet tapasztalt szakemberektől, sikeres vállalkozóktól elsajátítani egy vállalkozás indításához szükséges ismereteket, a működéshez szükséges kompetenciákat, megismerni már sikeres vállalkozók életútját, szembesülni a várható nehézségekkel és azok leküzdésének módjaival.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.2.7-17 kódszámú) felhívás.  A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. év június 30-tól 2018. év június 30-ig lehetséges.

A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához. (A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhívás 4.3. fejezetében szereplő beadási időpont irányadó jellegű. Támogatási kérelem beadására kizárólag azt követően nyílik lehetőség, hogy a GINOP Éves Fejlesztési  Keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Kormányhatározat módosítása hatályba lép.

A pályázat kiírása megtekinthető a következő oldalon: Fiatalok Vállalkozóvá Válása

A pályázat komoly társadalompolitikai, foglalkoztatáspolitikai jelentőséggel bír, célja a 18-30 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentése, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülése a vállalkozóvá válás és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

További pályázatokat a palyazat.gov.hu oldalon nyomon lehet követhetni (Széchenyi 2020).

Egyetemi kereteken belül is tervezzük Vállalkozói ismeretek című kurzus indítását.