08 okt

Végzős pszichológia szakos hallgatók látogattak október 3-án a Karrierközpontba a Tanácsadás a felsőoktatásban című kurzus keretein belül. Az említett kurzus a pszichológusképzés Tanácsadás és iskolapszichológia MA-s szakirányához tartozik, mely szakiránynak kiemelt témája a pályatanácsadás. Pogány Emese központvezető az iroda működését, fő irányelveit, tevékenységeit ismertette a hallgatókkal. A Karrierközpont 2014-ben, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának részeként kezdte meg működését. Fő célja az egyetemi hallgatók sikeres elhelyezkedésének segítése. Ennek érdekében a központ egyéni tanácsadási szolgáltatást nyújt pszichológiai jellegű pályaorientációs és gyakorlati álláskeresési témákban, valamint minden félévben meghirdeti karrierépítéssel foglalkozó, szabadon választható kurzusát. Újdonságként pedig tréningeket is felvehetnek az érdeklődők szintén kreditért: ebben a félévben Kommunikáció és testbeszéd, Tanulási technikák a gyakorlatban, Kulcsképességek fejlesztése a karrierépítésben címmel voltak a tárgyak elérhetőek.

A csoportot kísérő Dr. Pásku Judit, a Pedagógiai Pszichológiai Tanszék egyetemi docense elmondta, hallgatóik számára nagyon érdekes egy ilyen egység működésébe betekinteni, hiszen tanulmányaik során részletesen foglalkoznak a pszichológiai tanácsadással, azon belül a pályatanácsadással, pályaorientációval.

Az előadást követően, novembertől újra elindul – a pszichológushallgatók közreműködésével – a pszichológiai jellegű tanácsadás a Központban. A november 7-én megrendezendő Állásbörzén és a november 21-22-én zajló DExpo-n pedig azok is kérhetek tanácsot a leendő pszichológusoktól, akik a rendezvényekre látogatnak el.

20181003_144757