A Karrierközpont tanácsadási tevékenysége elsősorban informáló, orientáló, döntéselőkészítő jellegű. (Nem pszichológiai tanácsadásról van szó.) Egyrészt pályatanácsadás, másrészt állástanácsadás.

Célunk a pályakezdő hallgatók életpálya-építésének, szakmai fejlődési útjának támogatása a különböző lehetőségek megismerésével, megfelelő célok kiválasztásával és információ nyújtása azok megvalósításához.

A „Hol vagyok most?” és a „Hová akarok eljutni?” kérdése

A karriertanácsadás során erre a két kérdésre akarunk választ kapni a tanácskérővel. A karriertanácsadás sok egymással összefüggő tevékenységet jelent. Támogatás

  • a személyi adottságok feltárásában, megismerésében (érdeklődés, adottságok, képességek, készségek, személyiségvonások), illetve az egyénben rejlő lehetőségek felszínre hozásában, kibontakoztatásában, folyamatos fejlesztésében;
  • oktatási, képzési, szakmai felkészülés lehetőségeinek megismerésében (tájékozódás továbbképzési lehetőségekről, szakmai gyakorlati helyekről, gyakornoki lehetőségekről, külföldi szakmai gyakorlat lehetőségeiről)
  • döntéshozatalban
  • a célok realizálásában a munkaerőpiac megismerésével, a munka világának megértésével, az oda történő belépés folyamatának megismerésével (önéletrajzírás, motivációs levél, próba állásinterjún való részvétel, internetes álláskeresés stb.);

A megfelelő önismeret és pályaismeret összehangolása lehetővé teszi reális, megvalósítható célok kitűzését a karrierépítésben, így jó eséllyel elkerüljük a csalódásokat és sikeresen haladunk majd előre.