16 nov

Végzős pszichológia szakos hallgatók látogattak október 25-én a Karrierközpontba a Pályaorientációs tanácsadás labor/terepgyakorlat című kurzus keretein belül. Az említett kurzus a pszichológusképzés Tanácsadás és iskolapszichológia MA-s szakirányához tartozik, mely szakiránynak kiemelt témája a pályatanácsadás. Pogány Emese központvezető az iroda működését, fő irányelveit, tevékenységeit ismertette a hallgatókkal. A Karrierközpont 2014-ben, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának részeként kezdte meg működését. Fő célja az egyetemi hallgatók sikeres elhelyezkedésének segítése. Ennek érdekében a központ egyéni tanácsadási szolgáltatást nyújt pszichológiai jellegű pályaorientációs és gyakorlati álláskeresési témákban, valamint minden félévben meghirdeti karrierépítéssel foglalkozó, szabadon választható kurzusát. Újdonságként pedig tréningeket is felvehetnek az érdeklődők szintén kreditért: ebben a félévben Kommunikáció és testbeszéd, Tanulási technikák a gyakorlatban, Kulcsképességek fejlesztése a karrierépítésben és Hatékony időgazdálkodás címmel voltak a tárgyak elérhetőek.

A csoportot kísérő Dr. Pásku Judit, a Pedagógiai Pszichológiai Tanszék egyetemi docense elmondta, hallgatóik számára nagyon érdekes egy ilyen egység működésébe betekinteni, hiszen tanulmányaik során részletesen foglalkoznak a pszichológiai tanácsadással, azon belül a pályatanácsadással, pályaorientációval.

Az előadást követően újra elindult – a pszichológushallgatók közreműködésével – a pszichológiai jellegű tanácsadás a Központban.

20171025_102611 20171025_103709 20171025_103728