Ösztöndíjas foglalkoztatás

Ösztöndíjas foglalkoztatás


Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalában


 

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

 

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői, feltételei:

 • Időtartama: 12 hónap.

 • Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a Főpolgármesteri Hivatalra irányadó munkarenden (hétfőtől, csütörtökig 8.00-16.30 óra közötti és pénteken 8.00-14.00 óra közötti időtartam) belül kerül sor, összességében heti 30 óra időtartamban.

 • Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: havi bruttó 130.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. Társadalombiztosítás szempontból az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül.


A Főpolgármesteri Hivatalban ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet:

 • aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be,

 • akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és

 • nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban (együtt: munkaviszonyban).


Az ösztöndíjasok foglalkoztatására a megjelölt szakterületeken, meghatározott végzettséggel kerül sor:

 • költségvetési, pénzügyi terület (közgazdász, pénzügyi, gazdasági végzettség)

 • jogi és igazgatási terület (jogász, igazgatásszervező)

 • műszaki, környezetvédelmi terület (építészmérnök, villamosmérnök, energetikus, gépészmérnök, környezetmérnök, településmérnök, táj- és kertépítész)

 • informatikai terület (programtervező matematikus, programozó matematikus, mérnökinformatikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár)


További feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,

 • büntetlen előélet,

 • idegen nyelvből tett legalább középfokú C típusú nyelvvizsga.


Előnyt jelent:

 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.


Jelentkezési határidő: folyamatos

Jelentkezés:

Fényképes önéletrajzát (életkorának megjelölésével), valamint bizonyítványainak másolatát Csák Bernadett személyügyi ügyintéző részére a CsakB@budapest.hu e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztálya részére (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) szíveskedjen eljuttatni.

Tárgyként kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatás”

 

Utoljára aktualizálva : 2016-09-20 11:46:59