Bírságolási referens

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Megtekintés az eredeti oldalon >>

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdetNemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály Bírságolási referensmunkakör betöltésére. A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közigazgatási hatósági eljárás keretében közúti járművekkel összefüggő ügyekben döntés előkészítése, meghozatala; előterjesztések véleményezése és előkészítése, beszámolók, jelentések, összefoglaló anyagok, módszertani javaslatok készítése. Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság

 • cselekvőképesség

 • büntetlen előélet

 • jogász szakképzettség vagy okleveles közigazgatási menedzser vagy okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség vagy igazgatásszervező szakképzettség vagy közlekedésmérnök szakképzettség

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéseA pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • államigazgatási területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat

 • egyéb közúti jármű területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat

 • közigazgatási alap- és szakvizsgaElvárt kompetenciák: 
 • nagyfokú precizitás

 • önálló munkavégzés, felelősségtudat, megbízhatóságA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata

 • nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata

 • szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján)

 • magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben)

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat

 • nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállaljaA munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: a publikálástól számított 28. napA pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polyák Zsuzsa nyújt, a +36 (1) 896-5927- es telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a jelentkezés gombra kattintvaA pályázat elbírálásának határideje: a jelentkezési határidőt követő 30. napA munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.Szakterületek

 • Jog / Jogi tanácsadás

Munkavégyés helye

  Utoljára aktualizálva : 2018-01-12 09:27:22